Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут

Наставна тема: Васиона

Усвајање знања о васиони и васионским телима; развијање способности оријентације помоћу звезде Северњаче.

Ученик ће бити у стању да разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут.

Важно!

Васиона, свемир, космос, универзум

Астрономија,телескоп

Звезде, Сунце, сазвежђа

Галактика, Кумова слама, Млечни пут

Северњача


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама