Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Васиона

Наставна тема: Васиона

Усвајање основних знања о Сунцу и планетама Сунчевог система; о особинама, распореду и именовање планета Сунчевог система, о сателитима и малим телима Сунчевог система.

ученик ће бити у стању да:
- објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај Земље у њему;
- да разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике,одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује Месечеве мене.

Важно!

Сунчев систем, Сунце и планете

Природни сателити, вештачки сателити

Месечеве мене

Астероиди, комете, метеориди


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама