Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Облик и димензије Земље, распоред копна и мора

Наставна тема: Планета Земља - Облик Земље и структура њене површине

Научити да Земља има специфичан облик, њене димензије и размештај континената и океана.

Ученик ће бити у стању да:
- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о њеном облику;
- помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и наведе називе континената и океана.

Важно!

Земљина оса, екватор;

Елипсоид, геоид;

Океани, континенти;

Глобус, екватор;


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама