Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Ротација Земље

Наставна тема: Планета Земља - Земљина кретања

Научити која су Земљина кретања, шта је ротација и које су њене последице.

По завршеној наставној јединици ученик ће бити у стању да:
- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице;
- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи.

Важно!

Ротација

Обданица

Локално време


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама