Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Револуција Земље

Наставна тема: Планета Земља - Земљина кретања

Научити шта је револуција и које су последице револуције.

Ученик ће бити у стању да:
- повеже нагнутост Земљине осе сa различитом осветљеношћу површине Земље;
- повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева;
- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице.

Важно!

Револуција, еклиптика;

Годишња доба;

Топлотни појасеви;

Повратници, поларници;

Календар, датум;


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама