Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Постанак и унутрашња грађа Земље

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Усвајање знања о постанку и унутрашњој грађи Земље и постојање литосферних плоча, кретање и последице тог кретања.

Ученик ће бити у стању да разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље, да наброји литосферне плоче и да наведе начине на које се оне крећу.

Важно!

Земљино језгро;

Омотач Земљиног језгра и Земљина кора;

Литосферне плоче.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама