Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Климатски чиниоци и типови климе

Наставна тема: Планета Земља - Ваздушни омотач Земље

Научити који су климатски фактори, а који су типови климе на Земљи, њихове основне одлике и размештај.

Важно!

Клима;

Климатски чиниоци;

Клима дијаграм;

Типови климе.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама