Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Светско море и његова хоризонтална подела

Наставна тема: Планета Земља - Воде на Земљи

Научити шта чини Светско море.

По завршеној наставној јединици ученик ће бити у стању да уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, заливе и мореузе.

Важно!

Хидросфера;

Светско море;

Океани;

Мора, заливи, мореузи;

Острва, полуострва, архипелази.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама