Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила − еолска, ледничка, крашка ерозија и акумулација

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Научити које спољашње силе и на који начин утичу на настанак рељефа, као и које облике рељефа стварају.

Ученик ће бити у стању да: наводи спољашње силе (ветар, леднике, воду); разликује ерозивне и акумулативне облике рељефа.

Важно!

Ледничка ерозија и акумулација;

Крашка ерозија и акумулација;

Еолска ерозија и акумулација.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама