Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Обликовање рељефа радом спољашњих сила-речна ерозија и акумулација, абразија

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Научити које спољашње силе и на који начин утичу на настанак рељефа, као и које облике рељефа стварају.

Ученик ће бити у стању да наводи спољашње силе (реке и таласе) и да разликује ерозивне и акумулативне процесе.

Важно!

Разарање и распадање стена;

Речна ерозија и акумулација;

Абразија.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама