Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Eнергетика

Наставна тема: Привреда

Упознавање ученика са појмом енергетике и њиховог значаја за развој привреде.

Усвојити појам енергетике, уочити на карти области богате енергентима: угаљ, хидроенергија.

Важно!

Енергетика;

Угаљ;

Нафта;

Земни гас;

Термоелектране, хидроелектране.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама