Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Рударство

Наставна тема: Привреда

Упознати се са појмом рударствва, уочити на карти области богате рудама.

Важно!

Рударство;

Црни метали;

Обојени метали;

Племенити метали;

Неметали.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама