Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Београд - главни град Србије

Наставна тема: Становништво и насеља

Упознавање ученика са карактеристикама Београда.

Ученик ће знати да објасни саобраћајну повезаност Београда с градовима у околини и у Европи, да наведе разлоге због којих је Београд главни град Републике Србије.

Важно!

Сингидунум;

Калемегдан, Трг Републике, Храм Светог Саве.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама