Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Структуре становништва

Наставна тема: Становништво и насеља

Објашњавање структуре становништва Србије

Усвајање знања о врстама структуре становништва Србије (биолошка, полно-старосна, економско-социјална, образовна) и истицање важности праћења података о становништву и њиховим променама.

Важно!

Биолошка - старосна, полна структура;

Национална структура;

Културно-образовна структура;

Социо-економска структура;

Верска структура.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама