Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Миграције

Наставна тема: Становништво и насеља

Упознавање са појмом, поделом, разлозима специфичностима миграција у Србији.

Важно!

Миграција, емиграција, имиграција;

Историјске миграције, савремене;

Унутрашње миграције, међународне миграције;

сталне миграције, привремене миграције;

Сезонске миграције, дневне миграције.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама