Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Типови климе

Наставна тема: Природне одлике

Усвајање знања о климатским областима и типовима климе у нашој земљи.

Важно!

Клима-дијаграм;

Типови климе;

Континентална клима;

Умерено-континентална клима, жупна клима, планинска клима.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама