Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Шарске планине, Косовска и Метохијска котлина

Наставна тема: Природне одлике

Представљање положаја, постанка и специфичности Шарских планина.
Представљање основних информација о положају и природним одликама Косовско-метохијске котлине.

Важно!

Динариди, Шарске планине, Паштрик, Коритник, глацијална ерозија;

Косовска котлина;

Метохијска котлина.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама