Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Динариди

Наставна тема: Природне одлике

Ученици ће усвојити знања о положају и простирању Динарских планина на Балканском полуострву и поделу Динарских планина у Србији

Важно!

Старовлашко-рашке планине

Проклетијске планине

Копаоничке планине

Шумадијске планине

Ваљевско-подрињске планине


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама