Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Српско-македонска маса

Наставна тема: Природне одлике

Усвајање знања о настанку и карактеристикама ове регије.

Ученици ће знати специфичности настанка и положаја регије.

Важно!

Громадне планине

Композитна долине Јужне Мораве, Грделичка клисура

Вулкански рељеф

Ерозија


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама