Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Јужни обод Панонске низије

Наставна тема: Природне одлике

Представљање одлика, поделе и значаја регије која чини прелаз између низијског и планинског дела Србије.

Ученици ће стећи знања о положају и настанку ове регије и знаће поделу на регије.

Важно!

Мачва, Поцерина, Посавина, Колубара и Тамнава

Подриње и Подгорина

Шумадија

Западно Поморавље

Велико Поморавље, Стиг и Браничево


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама