Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Постанак и територијални распоред главних рељефних целина

Наставна тема: Природне одлике

Стицање знања о процеса који су утицали на стварање и обликовање рељефа Србије и поделе Србије на природне целине

Важно!

Тектонски покрети

Литосферне плоче

Ерозије

Регије

Панонска и планинска рељефна област


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама