Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Србија - географски положај, границе и величина - Обнављање

Наставна тема: Географски положај, границе и величина Републике Србије

Обнављање знања о географском положају, границама и величини Републике Србије

Важно!

Географски положај

Коридор 10 и Коридор 7

Границе, гранични прелази, етничке границе

Величина Србије


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама